Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Η Arileads είναι μία νεοσύστατη δραστηριότητα της Αρίστη Συμβουλευτικής με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εδώ και λίγο καιρό η ανάλυση διακινδύνευσης, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αποτελεί την οδηγούσα δύναμη αποφάσεων, που στόχο έχουν και τη μείωση της σοβαρότητας από την εμφάνιση του κινδύνου.

Με οδηγό την ποιότητα και σε συνδυασμό με τη γνώση & την εμπειρία στελεχών από τις συμβουλευτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, η Arileads έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων λύσεων, που θα βοηθήσουν στην απόσβεση από την ταλάντωση που θα επιφέρει, ένα δυσμενές συμβάν που πάντα ευχόμαστε όλοι, να μην εμφανιστεί ποτέ.

Για επιχειρήσεις

Η γνώση μας και η εικοσαετής εμπειρία των στελεχών μας, μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε με συγκεκριμένη μεθοδολογία (FMEA) τους κρίσιμους κινδύνους για την επιχείριση. Η ασφάλιση μειώνει τη σοβαρότητα του κινδύνου, αποτρέπει την αποσταθεροποίηση και συρρίκνωση της επιχείρησης και διασφαλίζει τη συνέχεια της.

Τομέας Επιχειρησιακής Ευθύνης

Τομέας Επιχειρησιακής Περιουσίας

Για ιδιώτες

Εξασφαλίστε την υγεία και την περιουσία για εσάς και την οικογένειά σας. Για αυτούς που θέλουν κάτι παραπάνω μπορούν να συνδυάσουν προστασία και επένδυση.

Ζωή & Υγεία

Περιουσία

Επένδυση – Προστασία