Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Για Ιδιώτες

Ζωή & Υγεία

Προστατέψτε εσάς και τους ανθρώπους σας ώστε να ανταπεξέλθετε με επιτυχία σε κάθε θέμα υγείας, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Η γνώση και εμπειρία μας είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσει στην καλύτερη & πιο συμφέρουσα για εσάς λύση.

Περιουσία

Περιουσία ορίζεται ο πλούτος σε κινητά και ακίνητα αγαθά που διαθέτουμε. Κάθε περουσιακό στοιχείο αποκτάται με πολύ κόπο & πολλές στερήσεις. Τα στελέχη της Arileads μελετώντας τις προτεραιότητες και τις ανάγκες σας, είναι βέβαιο ότι θα σας παρέχουν μία λύση με οδηγό τη σιγουριά.

Επένδυση – Προστασία

Να αποταμιεύω λίγα χρήματα κάθε μήνα για να υπάρχει ένα κεφάλαιο μετά από χρόνια για εμένα ή / και τους δικούς μου ανθρώπους ή να ξοδεύω λίγα χρήματα κάθε μήνα για να προστατεύσω τους δικούς μου ανθρώπους μετά από ένα δυσμενές συμβάν. Η Arileads έχει σχεδιασμένες λύσεις ώστε τα λίγα χρήματα που μπορείτε να δίνετε κάθε μήνα να παρέχουν συνδυαστικά επένδυση και προστασία.