Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι μας, ο χώρος μας, τα πράγματα μας, η οικοσυσκευή μας, έχουν μεγάλη περιουσιακή και συναισθηματική αξία για να μην είναι ασφαλισμένα.

Ειδικά όταν το ασφάλιστρο είναι τόσο χαμηλό που θα αναρωτηθούμε αμέσως γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε προχωρήσει σε ασφάλιση.

Καλύψτε τους κινδύνους, αντιμετωπίστε το δυσμενές συμβάν με την τεχνογνωσία της Arileads.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας που διαθέτουν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν πλήρως κάθε ανάγκη, είτε είστε ιδιοκτήτης, είτε ενοικιαστής, κύριας ή εξοχικής κατοικίας που βρίσκεται στην Ελλάδα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

€8 το μήνα (Ενδεικτικό Ασφάλιστρο για κατοικία στο Π. Φάληρο 50m2, κατασκευής 2006)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • ‘Εκρηξη
 • Καπνός
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήµατος
 • Ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Τροµοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Ζηµιές από διάρρηξη
 • Κλοπή από διάρρηξη και ληστεία
 • Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων
 • Αµοιβές αρχιτεκτόνων – µηχανικών
 • Αξία αποκατάστασης καινουργούς
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, έξοδα - ζημιές μεταφοράς
 • Έξοδα προσωρινής στέγασης ή απώλεια ενοικίων
 • Βραχυκύκλωµα
 • Αστική ευθύνη
 • Κάλυψη θυρίδας τραπέζης
 • Θραύση σωληνώσεων (ιδίες ζημιές) / έξοδα εντοπισμού της ζημιάς

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Σεισμός / Πυρκαγιά από Σεισμό
 • Κάλυψη από διάρρηξη / ληστεία
 • Κάλυψη κοσμημάτων (εντός χρηματοκιβωτίου)
 • Κάλυψη έργων τέχνης

ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ

 • Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η εκάστοτε τράπεζα.
 • Βάση της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, ο δανειοδοτούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει μέσω της τράπεζας που του χορήγησε το δάνειο. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Κάλυψη κτιρίου ή / και περιεχομένου
 • Προσοχή στις απαλλαγές προ της υπογραφής συμβολαίου
 • Προσοχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς προ της υπογραφής του συμβολαίου
 • Προσοχή σε πολεοδομικές εκκρεμότητες
 • Σωστή αποτίμηση αξίας κτιρίου, σωστή αποτίμηση αξίας περιεχομένου με αναλυτική περιγραφή για αξίες >1.500€

Ποιους αφορά ?

 • Ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας με ή χωρίς στεγαστικό δάνειο
 • Ενοικιαστές κατοικιών
 • Όλους όσους επιθυμούν να υπάρχει επόμενη ημέρα μετά από ένα δυσμενές συμβάν

 

Επικοινωνήστε με την Arileads για περισσότερες πληροφορίες